පරෙවි දූපත ජාතික වනෝද්‍යානය

ශ්‍රී ලංකාව තුල ජාතික සාගර වනෝද්‍යාන දෙකක් නම් කර ඇති අතර පරෙවි දූපත ජාතික වනෝද්‍යානය එම ජාතික සාගර වනෝද්‍යාන දෙකෙන් එකක්. මෙය  […]

මාදුරුඔය ජාතික වන උද්‍යානය

මාදුරුඔය ජාතික වන උද්‍යානය කොළඹ සිට කිලෝමීටර 314 ක් දුරින්  වියළි කලාපයේ හෙක්ටයාර 58,849 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරමින් පැතිරී පවතිනවා.මාදුරුඔය ප්‍රධාන වශයෙන් […]

ජීවයේ හදවත බඳු කන්නෙලිය

කන්නෙලිය වන රක්ෂිතය පිහිටලා තියෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, ගාල්ල නගරයේ සිට 40 km පමණ ඊසාන දෙසින්.  ඒ වගේම මෙය අයත් වන්නේ KDN හෙවත් […]

ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාව (ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය) පිහිටීම ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු මහාද්වීපයේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ ඉන්දියන් සාගරයෙන් වටව පිහිටි පුංචි දුපතක්.  නිරපේක්ෂ […]

Travelers are Welcome

Welcome to the Travel Blog. we are creating this blog to tell stories from our travels around mainly the Sri lanka and […]