මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සැලකිය යුතු ප්‍රදේශයකට ජලය සපයන ලද පුරාණ මින්නේරිය ජලාශය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය පිහිටා තිබෙනවා. මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය හෙක්ටයාර […]

කුමන ජාතික වනෝද්‍යානය

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුළු රාජධානිය වන කුමන ජාතික වනෝද්‍යානය ඒක දෙශීය පක්ෂින්ගෙන් වගේම සංක්‍රමණික පක්ෂීන්ගෙනුත් පිරි පවතින විශාලතම වන උද්‍යානය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. […]

යාල ජාතික වනෝද්යානය

යාල ජාතික වනෝද්යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනිකොණ දිග කලාපයේ පිහිටා ඇති අතර එය දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සහ ඌව පළාතේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා […]

විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය

විල්පත්තු ජාතික වනෝද්යානය පුත්තලම සිට කිලෝමීටර් 25 ක් උතුරින් සහ අනුරාධපුරට කි.මි. 30 ක් බටහිරට වන්නට වයඹ  දිග වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති […]

පරෙවි දූපත ජාතික වනෝද්‍යානය

ශ්‍රී ලංකාව තුල ජාතික සාගර වනෝද්‍යාන දෙකක් නම් කර ඇති අතර පරෙවි දූපත ජාතික වනෝද්‍යානය එම ජාතික සාගර වනෝද්‍යාන දෙකෙන් එකක්. මෙය  […]

මාදුරුඔය ජාතික වන උද්‍යානය

මාදුරුඔය ජාතික වන උද්‍යානය කොළඹ සිට කිලෝමීටර 314 ක් දුරින්  වියළි කලාපයේ හෙක්ටයාර 58,849 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරමින් පැතිරී පවතිනවා.මාදුරුඔය ප්‍රධාන වශයෙන් […]